Service Regional Des Entreprises 1 Analamanga (sre 1)

  • Dri Analamanga

    Ireo faritra sahanina : Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo- Avarandrano, Antananarivo-atsimondrano, Arivonimamo, Manjakandriana, Miarinarivo, Soavinandriana Adiresy: 67 ha Analamanga Code postal: 101 Boîte postal: 4136 Telefaonina: 22 253 18 032, 12 010 28 Mailaka: sre1tana@gmail.com