Service Regional Des Entreprises 2 Analamanga (sre 2)

  • Dri Analamanga

    Ireo faritra sahanina : Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo- Avarandrano, Antananarivo-atsimondrano, Arivonimamo, Manjakandriana Adiresy: 67 ha Analamanga Code postal: 101 Boîte postal: 4136 Telefaonina: 22 253 18, 24 522 99, 032 12 010 29 Mailaka: sre2tana@gmail.com