Service Regional Des Entreprises Boeny

  • Dri Boeny

    Ireo faritra sahanina : Ambatoboeny, Befandriana Nord, Mahajanga I, Mahajanga Ii, Maevatanana, Mitsinjo, Marovoay, Soalala, Port Berge Adiresy: Bloc Administratif 5ème étage Ampisikina MAHAJANGA Code postal: 401 Boîte postal: 2 Telefaonina: 62 227 32, 032 12 011 00 Mailaka: sre.boeny@gmail.com