Centre Fiscal Maevatanana

  • Dri Sofia

    Ireo faritra sahanina : Kandreho, Maevatanana, Tsaratanana Adiresy: Fokontany Ambodimadiro Code postal: 412 Telefaonina: 032 12 011 13 Mailaka: cfmaevatanana@gmail.com