Centre Fiscal Mananjary

  • Dri Vatovavy Fitovinagny

    Compétence(s)
 territoriale(s) : Ifanadiana, Mananjary, Nosy-varika Adresse: Antanambazaha Code postal: 317 Tél: 032 12 010 73 Email: cfmananjary@gmail.com